Suomen Messukierrätys Oy:n palveluihin liittyvä tietosuojalauseke, 
joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Messukierrätys Oy
Y-tunnus: 3221560-4
Hopeatie 1, 33470 Ylöjärvi
myynti@messukierratys.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Nieminen
myynti@messukierratys.fi / 0443683600 

3. REKISTERIN NIMI

Suomen Messukierrätys Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet Suomen Messukierrätys Oy:n tuotteita ja palveluita.
Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus) Suomen Messukierrätys Oy:lle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaation nimi

Osoitetietot

Y-tunnustiedot

Tilatut palvelut/tuotteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Messukierrätys Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.


Asiakaspalvelu

Suomen Messukierrätys Oy,
Hopeatie 1,
33470 Ylöjärvi.

Y-tunnus: 3221560-4

Palvelemme
arkisin klo 10-17
numerosta 050 2960